4000 kr kvar för fri frakt

Efter din beställning

Här hittar du all nödvändig information efter att du har lagt en beställning på våra fastighetsboxar. Om du har några frågor, tveka inte att ringa oss på 08-121 58 011.
1. Installationsanmälan – VIKTIGT!

Efter din beställning kommer du att få ett referensnummer för den köpta fastighetsboxen. Dessa referensnummer har ingen specifik ordning och kan användas fritt med valfri fastighetsbox om du har flera boxar i olika trapphus. Vi rekommenderar dock att du, för enkelhetens skull, börjar med det första trapphuset på det lägsta adressnumret och arbetar dig uppåt.

Installationsanmälan är viktig eftersom det är genom den som Posten får information om att börja leverera post i fastighetsboxen istället för att använda dörrens inkast. Som förvaltare eller beställare är det ditt ansvar att se till att informationen når Posten i god tid innan fastighetsboxen installeras och eventuella inkast i dörrarna tas bort. Referensnumret du behöver ange hittar du på ordererkännandet.

När du gör installationsanmälan beställer du också huvudlås till din box (eller boxar). Det tar vanligtvis cirka tre veckor från installationsanmälan tills låset levereras. Installationsanmälan görs hos Forum För Fastighetsboxar.

Du kan göra anmälan direkt på Forum För Fastighetsboxars hemsida: http://fastighetsboxar.se/installationsanmalan-lasbestallning-2/

 
2. Leverans

Vi skickar din beställning direkt från vår leverantörs lager till fastigheten där fastighetsboxarna ska monteras. Det är viktigt att någon är på plats för att ta emot, bära in och kontrollera godset.

Transportskador

När du tar emot leveransen, granska den noggrant för att försäkra dig om att det inte finns några synliga skador på emballaget. Om du upptäcker någon skada, anmäl detta direkt till chauffören som levererar godset. Följ dessa steg vid skadeanmälan:

  1. Ta bilder på godset innan du packar upp det.
  2. Packa upp godset och fotografera skadan.
  3. Se till att skadan och emballaget syns tydligt på bilderna.

Anmäl eventuella skador till oss eller DHL senast 3 dagar efter transporten. Spara det skadade godset eftersom DHL eventuellt kan vilja undersöka skadan närmare. Fastighetsprodukter accepterar endast transportskadeanmälningar som görs inom tre arbetsdagar efter att varorna anlänt.
Kom också ihåg att inom samma tidsfrist anmäla varor som finns på ordererkännandet men inte levererades. Var noga med att kontrollera alla produkter mot följesedeln/ordererkännandet. Om tidsfristen överskrids, accepteras inte reklamationer eller anmälningar om icke levererade varor.

3. Montering
Om du monterar själv

Om du inte har beställt montering från oss antar vi att du kommer att montera fastighetsboxarna själv. Följ länken nedan för att hitta all information du behöver för att montera våra fastighetsboxar: Montera fastighetsboxar

Om en underentreprenör monterar

Om du har beställt montering kommer våra montörer att montera fastighetsboxarna åt dig. Montering bokas för en viss vecka, men exakt dag bestäms senare. Fastighetsboxarna levereras vanligtvis på måndagen samma vecka eller fredagen veckan innan montering sker.

Fastighetsboxarna bör förvaras nära platsen där de ska monteras fram till att monteringen påbörjas. När monteringen startar är det viktigt att någon finns på plats som kan släppa in montörerna och visa dem var fastighetsboxarna ska monteras. Den personen behöver inte vara närvarande under hela monteringsprocessen. Om emballaget kan slängas på plats är det det bästa alternativet, annars tar montörerna med sig överblivet emballage. Montörerna kommer att utföra en grundläggande städning med borste innan de lämnar fastigheten.

4. Namnmärkning

Det är viktigt att varje fack är märkt med minst boendes efternamn och lägenhetsnummer. Det finns en plastlist för varje fack där du kan placera en papperslapp med boendes namn. Du kan själv klippa ut namnlappar.

För mer information om regler för namnmärkning kan du läsa detta dokument från Forum För Fastighetsboxar: FFF Märkning och numrering

Om du har köpt fastighetsboxar med digitala namnskyltar (LCD-displayer), se punkt 6 nedan för information om digitala boxar.

5. Nyckelutdelning

Till varje fastighetsbox medföljer nycklar till facken. Varje fack kommer med tre nycklar, och det är förvaltarens ansvar att se till att boende får nycklar till sina fack. De vanligaste metoderna för att dela ut nycklarna är att lägga dem i brevinkastet (om sådana finns) eller att bestämma en särskild dag för nyckelutdelning.

Om du har köpt fastighetsboxar med elektroniska lås, se punkt 6 nedan för information om digitala boxar.

6. Digital fastighetsbox
Boenderegister

För fastighetsboxar med digitala namnskyltar och/eller elektroniska lås skiljer sig processen för namnmärkning och nyckelutdelning. Innan fastighetsboxen kan användas måste alla boende läggas in i Boenderegistret. Det är genom detta system som fastighetsboxarna vet vilka namn de ska visa och vilka nycklar som fungerar för respektive fack.

För att skapa ett konto i Boenderegistret, kontakta Fastighetsprodukter, så hjälper vi dig att komma igång.

Installation

När du monterar en digital fastighetsbox behöver den också anslutas till internet. Detta görs med en vanlig nätverkskabel som kopplas från fastighetens router direkt in i fastighetsboxen.

7. Besiktning

Innan fastighetsboxarna kan användas måste de besiktigas. När fastighetsboxen är monterad kontaktar ni Forum För Fastighetsboxar och beställer en besiktning som skickar en inspektör. Inspektören kontrollerar att fastighetsboxen är korrekt monterad och att namnmärkningen är tydlig. Efter kontroll får boxen ett besiktningsgodkännande i form av ett klistermärke.

Om fastighetsboxen är monterad men ännu inte godkänd, kan ni fästa en lapp på fastighetsboxen för att informera brevbäraren om att boxen inte är i bruk. Detta förhindrar att post och reklam hamnar i fastighetsboxen innan den är godkänd.